Hjälpcenter

 1. Sök efter Symbla i App Store och ladda ner appen.

 2. Klicka på Registrera konto och registrera dig

 3. Välj ett abonnemang. Alla nya användare får använda appen gratis i en månad utan att förbinda sig till att fortsätta.

 4. Efter att du valt abonnemang kommer du att bli inloggad automatiskt.

Köpa symbla

 1. Är du privatperson köper du Symbla genom att gå till inställningarna när du är inloggad i appen. Välj App Store och starta en månadsvis prenumeration.

 2. Är ni en verksamhet med organisationsnummer kan ni köpa Symbla via faktura. Logga in på symbla.se och välj Beställ via faktura. Du kan i dagsläget beställa 1 år i taget.

 1. Aktivera redigeringsläget genom att klicka på och fyll i ditt födelseår. När redigeringsläget är aktiverat har du tillgång till alla funktioner i appen.

 2. Stäng redigeringsläget genom att klicka på . När du har stängt redigeringsläget kan en profil spela övningar utan att komma åt inställningar och redigering.

 1. Klicka på för att skapa en ny profil. Välj en symbol och fyll i ett namn.

 2. Om du sätter Styrsätt till Klicka kan användaren, i stället för att dra och släppa kort, klicka på kort och sedan klicka igen på platsen hen vill lägga det på.

 3. Om du stänger av Animerad feedback så kommer det mesta av den animerade feedbacken att stängas av för profilen.

Du kan redigera och ta bort en profil genom att klicka på

 1. Klicka på Hitta och skapa övningar (i redigeringsläge). Du kommer då till Mina övningar.

 2. Klicka på fliken Hitta övningar.

 3. Övningar och paket är samlade under olika kategorier. Inom många av kategorierna så följer övningarna en tydlig progression.

 4. Klicka på en övning eller ett paket och välj Ladda ner. Du hittar sedan övningen eller paketet under Mina övningar.

 1. Klicka på Hitta och skapa övningar (i redigeringsläge). Du kommer då till Mina övningar.

 2. Klicka på knappen för ny övning

 3. Du får nu välja en mall som kommer att bli grunden för övningens första sida. När du sedan skapar fler sidor i övningen kan du välja andra mallar om du vill. En övning kan bestå av upp till 30 sidor.

 4. Fyll mallen med innehåll genom att skriva i korten under fliken innehåll och se sedan till att det finns rätta svar valda under fliken beteende (I många mallar sker detta automatiskt). Läs mer om redigeringsläget längre ner på sidan.

 5. Spara övningen under fliken arkiv med knappen

Läs mer om redigeringsläget längre ner på sidan

Om du vill redigera i en övning som du gjort tidigare eller laddat ner från Hitta övningar så klickar du på övningen och sedan på Öppna.

Önskar du göra ändringar men behålla originalövningen behöver du först göra en kopia, klicka på övningen och sedan på Kopiera.

Är övningen tilldelad till en profil när du redigerar så uppdateras övningen även för profilen.

Tilldela

 1. Klicka på den övning du vill tilldela i Mina övningar. Om du vill tilldela ett paket, klicka på de tre prickarna i hörnet på paketet. Välj Tilldela i menyn.

 2. Välj de profiler som ska tilldelas övningen eller paketet - visas.

Ta bort tilldelning

Välj Tilldela i övningens eller paketets meny. Klicka på en profil med bock för att ta bort bocken. Du kan också ta bort en tilldelning från profilens sida med när du är i redigeringsläge.

Starta om tilldelning

Du kan starta om en tilldelning för övning/paket som en profil redan har påbörjat eller avslutat:

 • Övningen är påbörjad: Gå till redigeringsläge när du är på profilens vy och klicka på på övningen det gäller.

 • Övningen är avslutad: Gå till redigeringsläge när du är i rosettarkivet och klicka på på övningen det gäller.

En profil kan spela sina tilldelade övningar genom att välja sin profil från hemskärmen och sedan välja en övning.

Du kan också spela övningar direkt från Mina övningar genom att klicka på en övning och sedan på Spela. Under inställningar som finns på hemskärmen ställer du in om du vill ha animationer eller inte i detta spelläge.

 1. Klicka på för att skapa ett paket. Ett paket är ett sätt att samla flera övningar till en sammanhängande uppgift för en profil.

 2. Välj symbol och namn för paketet. Lås ordning innebär att profilen måste spela övningarna i paketet i den ordning som dom ligger i paketet.

 3. Öppna ditt nya paket genom att klicka på det och klicka sedan på för att skapa övningar i paketet.

 4. Du kan också kopiera in övningar till paketet med Kopiera till paket som du hittar i menyn för en övning.

 5. Om du vill byta plats på övningarna inuti ett paket håller du på en övning tills den lostnar och kan sedan flytta den till en ny plats.

Redigeringsläget är uppdelat i flikar där du skapar ditt innehåll och gör inställningar för övningen. Du kan när du vill välja att provspela din övning genom att klicka på eller spara dina ändringar genom att klicka på snabbspara

Här ser du en översikt av din övning. En övning består av flera sidor som kan vara skapade utifrån olika sorters mallar. Här gör du också inställningar som gäller hela övningen.

Spara - sök fram en symbol till din övning och ge den ett namn för att kunna spara. Du kan om du vill ge övningen en beskrivning och en svårighetsgrad . Svårighetsgraden syns inte för profilen. Det är också här du byter namn på din övning.

Det finns tre olika rättningslägen att välja på:

 • Rättning sker direkt varje gång profilen gör ett val.

 • Användaren gör alla sina val först och klickar sedan på en knapp för att kontrollera svaren. Användaren får fortsätta tills hen hittat alla rätta svar.

 • Ingen rättning sker. När användaren känner sig färdig med en sida får hen klicka på en knapp för att komma vidare till nästa.

Du kan även göra dessa saker:

 • Slumpa ordning på sidor - ordningen på sidorna kommer att slumpas när övningen spelas.

 • Ny sida - skapa en ny sida i din övning. Du kan antingen välja en ny mall, skapa en ny sida från den aktuella mallen eller kopiera den aktuella sidan.

 • Ta bort sida - ta bort den aktuella sidan.

Du får även denna info:

 • Rätta svar inte valda ännu - För att en sida ska gå att spela behöver du välja vilka kort som är de rätta svaren i beteende-fliken. Ibland väljs detta genom att du endast fyller i korten i innehåll-fliken.

 • Personlig instruktion finns - Denna visas då du har en annan talad instruktion än den som är förvald för mallen.

Här kan du anpassa sidans layout om du vill lägga till eller ta bort celler.

I vissa mallar kan du välja att lägga till fler svarsalternativ än mallen kräver, dessa är då tänkta att fungera som distraktorer.

Här skapar du det synliga innehållet till din övning. Här kan du också anpassa instruktionen och välja om den ska vara talad, skriven eller både och.

Instruktion

Om du väljer att ha en skriven instruktion visas den när sidan i övningen startar. Om du har både en skriven och en talad instruktion så kommer uppläsningen att ske när den skrivna instruktionen visas.

Du kan också spela in din egen instruktion. Klicka först på och sedan på stop när du är färdig med inspelningen. Max 5 sekunders inspelning.

Du kan provlyssna på vald instruktion genom att trycka på

Markeringar

Du kan markera en cell genom att klicka i den. Om du klickar i textfältet så fälls tangentbordet ut. Om du klickar i bilden så markeras cellen och du kan göra ändringar med ikonerna i verktygsfältet.

Om du vill markera flera celler så kan du antingen klicka på och sedan dina celler eller hålla nere länge på bakgrunden och sedan dra en markering över cellerna. Om du vill markera alla celler så klickar du på .

Verktygsfältet är indelat i grupper

 • Sida - här kan du ändra bakgrundsfärgen på sidan

 • Innehåll - välj i vilket läge du vill visa symbol och text (i markerade kort)

 • Storlek - välj symbol- och textstorlek. Du kan också välja att återställa storleken eller göra storleken samma för alla markerade kort .

 • Text - ändra färg på texten.

 • Symboler - här kan du byta utseende på själva symbolen. Du kan byta färg eller hudfärg om symbolen innehåller en människa. Om du väljer att göra symbolen svartvit kan du också ändra vilken linjefärg symbolen ska ha på färgväljaren i anslutning till knappen.

 • Ram - ändra egenskaper på cellens ram och bakgrundsfärg . Du kan också välja att göra både bakgrund och ram transparent om du vill att symbolen ska visas utan kortet.

Tangentbordsfältet

 • Symbolväljaren - Välj en annan symbol för det ord du har skrivit. Du kan också välja att inte visa någon symbol för ordet

 • Byt symboltext - Väldigt användbart! Byt text under den sökta symbolen.

 • Lägg till en extra symbol i kortet - Välj bland symbolalernativen i symbolväljaren för att lägga till en extra symbol i kortet.

 • Egen bild - Lägg in en bild i kortet från din enhets bilder.

 • Ta ett foto - Använd kameran för att ta ett foto som används i kortet.

Här gör du inställningar som rör rättning och uppläsning. Vad du kan göra beror på vilken mall sidan är gjord på, alla funktioner nedan finns därför inte för alla mallar.

 • Välj rätt svar - klicka på ikonen och sedan på de rätta svaren. I mallen Sortera klickar du först på en låda och sedan de alternativen som hör till lådan.

 • Läs upp annat - Välj/markera vilket/vilka kort du vill göra inställningen för och klicka på Läs upp annat. Som standard så läses texten i kortet upp av talsyntesen.

  Om du väljer kort ska ha Ljudning så kommer uppläsningen att ske i två steg. Först ljudas varje bokstav i kortet och sedan läses innehållet i sin helhet.

  Om du vill att talsyntesen ska läsa något annat så skriver du in det i Talsyntesen läser annat.

  Du kan också välja att göra en egen inspelning till kortet. Klicka först på och sedan på stop när du är färdig med inspelningen. Max 5 sekunders inspelning.

  Vår kollega Frida har spelat in många ord till övningar som följer med appen. Du kan välja att använda dessa med valet Läs upp förinspelat ljud. Du får information om att det finns en inspelning eller inte för det ord du har skrivit in. Se alla ord här.

  Du kan alltid provlyssna på kortets ljud med denna knapp .

 • Stäng av ljud för kort - klicka på knappen och sedan på de kort du vill stänga av ljudet för. Du kan också markera flera celler först och sedan klicka på knappen.

 • Läs svaren igen vid rättning - när denna är aktiv så kommer alla de rätta svaren att läsas upp igen i slutet.

 • Slumpa ordning på kort - när denna är aktiv så blandas korten varje gång sidan spelas.

 • Välj förifyllda svar - om du vill att vissa av svaren ska vara ifyllda redan från början så klickar du på denna ikon och sedan på svaren. Om du tillexempel vill använda mallen ”Bygg ett ord” men bara testa vokaler så markerar du att konsonanter att vara förifyllda.

 • Uppläsning vid drag - när denna är aktiv så kommer kortet att läsas upp när man börjar dra det.

 • Kunna lyssna före val - när denna är aktiv så visas en knapp när övningen spelas . Om man klickar på knappen så kan man lyssna på kort innan man gör sitt val.

Bygg en mening

Bygg en mening genom att dra textkorten till rätt plats under en händelsebild.

Bygg ett ord

Skriv hela ord från ett anpassat tangentbord eller från ett urval av bokstäver. Du kan också lägga till egna distraktorer eller välja om bokstäver ska finnas på rätt plats redan från början.

Dra streck

Dra streck mellan korten. Du väljer själv hur paren ska se ut så mallen kan även användas för många olika syften.

Dra ord till bild

Dra rätt ord till rätt kort. Du kan även välja att lägga till egna distraktorer.

Dra till mening

Dra rätt kort till rätt påstående. Du kan också lägga till egna distraktorer.

Flervalsfrågor

Klicka på rätt alternativ under varje kort. Mallen finns både med och utan symbolmening och med olika antal frågor och svar.

Hitta alla

Hitta vilka kort som är rätt. Mallen kan exempelvis användas till att hitta alla kort som är lika eller för att välja kort som ska bort.

Sortera

Sortera korten i rätt lådor. Du kan välja olika antal kort och två till fyra lådor.

Memory

Spela memory. Du väljer själv hur paren ska se ut så mallen kan även användas för exempelvis rim, färgmatchning eller motsatsord.

Nypkort

Hitta det rätta svaret i varje nypkort. Det stora kortet beskriver frågan medan de små korten är svarsalternativen.

Ordna

Dra korten i rätt ordning. Mallen finns både med och utan symbolmening och med olika antal kort.

Sant eller falskt

Klicka på rätt alternativ bredvid varje påstående. Eftersom du själv anger svarsalternativen så kan mallen användas för exempelvis sant eller falskt, ja eller nej eller jämförelser.

På symbla.se

Du hanterar ditt konto genom att Logga in här på symbla.se med samma inloggningsuppgifter som du använder i appen.

Som inloggad kan du:

 • Se information om ditt abonnemang; abonnemangstyp, status, giltigt till, mm.

 • Förlänga ditt abonnemang via faktura, om du har ett organisationsnummer.

 • Ändra din e-postadress (användarnamn)

 • Byta ditt lösenord

 • Radera ditt konto

I appen

I Symbla appen kan du byta ditt lösenord och se information om ditt abonnemang under inställningar när du är inloggad i appen.

På App Store

Här kan du hantera ditt abonnemang om du har valt att starta det via App Store i Symbla appen. Gå till ditt konto i App Store och välj Prenumerationer. Här kan du se information om och stänga av din prenumeration på Symbla.

Övningarna och profilerna som du skapar själv och eller laddar ner ligger lokalt på din iPad, det finns alltså inget som synkar ditt material till molnet för kontostorleken Start. Detta kommer för kontostorlekarna Klass och Grupp. Var därför försiktig så att du inte avinstallerar appen.

För att säkerhetskopiera och ”flytta över” innehållet till en ny iPad kan man prova att göra en iCloud-back-up.

Om en annan person ska ta över abonnemanget på samma iPad kan man enkelt byta inloggningsuppgifter.